FS China PR 25 26 25 3
United States 17 24 18 0

China PR

# Nome PU ATT Blo Ser
Sp T KB T PU T
1 Yuan Xinyue * 8 7 11 1 7 0 10
2 Zhu Ting * 19 17 32 1 4 1 15
4 Yang Hanyu 0 0 0 0 0 0 0
5 Hu Mingyuan 0 0 0 0 0 0 3
6 Gong Xiangyu * 14 11 23 3 7 0 9
8 Zeng Chunlei 0 0 0 0 0 0 0
9 Zhang Changning * 8 7 13 1 6 0 11
10 Liu Xiaotong 0 0 0 0 0 0 0
11 Yao Di 0 0 0 0 0 0 0
12 Li Yingying 0 0 0 0 0 0 0
15 Lin Li 0 0 0 0 0 0 0
16 Ding Xia * 1 0 2 0 12 1 15
17 Yan Ni * 11 7 16 3 17 1 12
18 Wang Mengjie 0 0 0 0 0 0 0
Totals 61 49 97 9 53 3 75

United States

# Nome PU ATT Blo Ser
Sp T KB T PU T
1 M. Hancock 0 0 0 0 0 0 2
3 C. Lloyd * 1 0 1 1 6 0 9
5 R. Adams 0 0 0 0 0 0 0
6 T. Dixon * 0 0 6 0 12 0 5
8 L. Gibbemeyer 1 1 2 0 1 0 3
10 J. Larson * 14 12 30 1 4 1 12
12 K. Murphy * 7 6 14 1 5 0 5
13 S. Wilhite 0 0 0 0 0 0 2
14 M. Bartsch 9 8 24 0 2 1 9
15 K. Hill * 3 3 12 0 0 0 2
16 F. Akinradewo * 7 7 13 0 10 0 8
17 M. Courtney 0 0 0 0 0 0 0
23 K. Robinson 0 0 0 0 0 0 0
24 K. Lowe 9 9 15 0 2 0 3
Totals 51 46 117 3 42 2 60

Informazioni aggiuntive

Leghe