Informazioni

FS China PR 25 25 25 3
Azerbaijan 17 16 17 0

China PR

# Nome PU ATT Blo Ser
Sp T KB T PU T
1 Yuan Xinyue * 17 10 16 2 11 5 20
2 Zhu Ting * 12 11 26 1 2 0 10
4 Yang Hanyu 0 0 0 0 0 0 0
5 Hu Mingyuan 0 0 0 0 0 0 5
6 Gong Xiangyu * 13 12 18 1 5 0 6
8 Zeng Chunlei 0 0 0 0 0 0 0
9 Zhang Changning * 9 6 13 3 7 0 10
10 Liu Xiaotong 0 0 0 0 0 0 0
11 Yao Di 0 0 0 0 0 0 0
12 Li Yingying 0 0 0 0 0 0 0
15 Lin Li 0 0 0 0 0 0 0
16 Ding Xia * 3 1 2 0 3 2 12
17 Yan Ni * 7 5 8 2 6 0 10
18 Wang Mengjie 0 0 0 0 0 0 0
Totals 61 45 83 9 34 7 73

Azerbaijan

# Nome PU ATT Blo Ser
Sp T KB T PU T
2 Y. Azimova 0 0 0 0 0 0 0
3 A. Gurbanova 0 0 5 0 0 0 0
5 O. Aliyeva 0 0 0 0 0 0 0
6 A. Abdulazimova 5 3 4 0 1 2 4
7 O. Hasanova * 9 6 9 3 9 0 6
8 Y.Samadova * 8 7 25 0 2 1 11
9 N. Mammadova 0 0 0 0 0 0 0
10 J. Kulan * 8 8 17 0 4 0 7
14 K. Yagubova * 2 0 1 1 4 1 7
15 A. Imanova * 0 0 3 0 2 0 6
16 I. Karimova 0 0 0 0 0 0 0
17 P. Rahimova * 11 7 22 0 3 4 10
18 S. Alishanova 0 0 0 0 0 0 0
19 B. Aliyeva 0 0 0 0 0 0 0
Totals 43 31 86 4 25 8 51

Informazioni aggiuntive

Referees
D. Cespedes

Leghe