Informazioni

FS Barkom Lviv 34 26 25 25 3
Sertse Podillya 32 28 17 18 1

Leghe