Informazioni

FS Italy 20 26 25 25 3
China PR 25 24 16 20 1

Italy

# Nome PU ATT Blo Ser
Sp T KB T PU T
1 S. Ortolani 0 0 0 0 0 0 0
3 C. Cambi 0 0 0 0 0 0 6
5 O. Malinov * 4 1 2 3 12 0 3
6 M. De Gennaro 0 0 0 0 0 0 0
7 S. Nwakalor 0 0 0 0 0 0 0
10 C. Chirichella * 12 8 14 3 12 1 14
11 A. Danesi * 12 5 9 5 12 2 22
13 S. Fahr 0 0 0 0 0 0 0
14 E. Pietrini 0 0 0 0 0 0 0
15 M. Lubian 0 0 0 0 0 0 1
16 L. Bosetti * 14 10 25 3 5 1 15
17 M. Sylla * 15 12 20 2 4 1 15
18 P. Egonu * 29 23 53 3 5 3 19
20 B. Parrocchiale 0 0 0 0 0 0 0
Totals 86 59 123 19 50 8 95

China PR

# Nome PU ATT Blo Ser
Sp T KB T PU T
1 Yuan Xinyue * 6 6 12 0 4 0 15
2 Zhu Ting * 20 17 38 2 11 1 14
4 Yang Hanyu 0 0 0 0 0 0 0
5 Hu Mingyuan 1 0 0 0 0 1 3
6 Gong Xiangyu * 11 8 21 2 6 1 11
8 Zeng Chunlei 0 0 0 0 1 0 0
9 Zhang Changning * 5 4 14 1 3 0 9
10 Liu Xiaotong 1 1 6 0 1 0 2
11 Yao Di 0 0 0 0 0 0 1
12 Li Yingying 2 2 10 0 1 0 2
15 Lin Li 0 0 0 0 0 0 0
16 Ding Xia * 1 1 1 0 5 0 18
17 Yan Ni * 16 11 18 4 12 1 11
18 Wang Mengjie 0 0 0 0 0 0 0
Totals 63 50 120 9 44 4 86

Informazioni aggiuntive

Referees
J. Mokry

Leghe